قطعا شما هم دوست دارید تا زبان انگلیسی را به صورت کامل قدم به قدم یاد بگیرید ما در این صفحه 106 جلسه درسی قرار داده ایم تا شما آموزش زبان انگلیسی به صورت رایگان را تجربه کنید و این زبان شیرین را به صورت اصولی یاد بگیرید. این درس ها شامل گرامر زبان انگلیسی، لغت نامه، اصطلاحات انگلیسی و از همه مهم تر مکالمه زبان انگلیسی می باشد.

گرامر زبان انگلیسی
مکالمه انگلیسی
پادکست زبان انگلیسی
انگلیسی در سفر

آموزش قدم به قدم زبان انگلیسی

گفتن و نوشتن تاریخ

درس چهارم

کاربرد کلمه it

درس ششم

سلام و احوالپرسی

درس هفتم

جملات امری

درس هشتم

کاربرد am, is, are

درس دوازدهم

کلمات مربوط به مردان

درس شانزدهم

گرامر s مالکیت

درس بیست و یکم

کاربردهای ‘

درس بیست و دوم

زمان گذشته ساده

درس بیست و سوم

افعال بی قاعده

درس بیست و چهارم

اصطلاحات انگلیسی بریتانیایی

درس بیست و نهم

استفاده از used to

درس سی و دوم

گرامر آینده در گذشته

درس سی و هشتم

whenever-whoever

درس سی و نهم