آموزش زبان انگلیسی ( رایگان)

قطعا شما هم دوست دارید تا زبان انگلیسی را به صورت کامل قدم به قدم یاد بگیرید ما در این صفحه ۶۹ جلسه درسی قرار داده ایم تا شما آموزش رایگان زبان انگلیسی را تجربه کنید و این زبان شیرین را به صورت اصولی یاد بگیرید. زبان انگلیسی پرکاربرد ترین زبان در جهان میباشد و اگر قصد مهاجرت و زندگی، کار و یا تحصیل در کشور های خارجی را دارید یادگیری این زبان الزامی است. ما قصد داریم در این درس ها  گرامر زبان انگلیسی، کلمات، اصطلاحات انگلیسی و از همه مهم تر مکالمه زبان انگلیسی را رایگان به شما آموزش دهیم. شما با کلیک بر روی هر درس میتوانید به ویدیو ها و فایل های آموزشی آن دسترسی داشته باشید و چندین بار در روز از آن استفاده نمایید. 

آموزش زبان انگلیسی ( رایگان)

قطعا شما هم دوست دارید تا زبان انگلیسی را به صورت کامل قدم به قدم یاد بگیرید ما در این صفحه ۶۹ جلسه درسی قرار داده ایم تا شما آموزش رایگان زبان انگلیسی را تجربه کنید و این زبان شیرین را به صورت اصولی یاد بگیرید. زبان انگلیسی پرکاربرد ترین زبان در جهان میباشد و اگر قصد مهاجرت و زندگی، کار و یا تحصیل در کشور های خارجی را دارید یادگیری این زبان الزامی است. ما قصد داریم در این درس ها  گرامر زبان انگلیسی، کلمات، اصطلاحات انگلیسی و از همه مهم تر مکالمه زبان انگلیسی را رایگان به شما آموزش دهیم. شما با کلیک بر روی هر درس میتوانید به ویدیو ها و فایل های آموزشی آن دسترسی داشته باشید و چندین بار در روز از آن استفاده نمایید. 

آموزش زبان انگلیسی با ۶۹ درس رایگان

گفتن و نوشتن تاریخ
سلام و احوالپرسی
ساختار there + be
کاربرد am, is, are
Have و Have Got
کلمات مربوط به مردان
in, at, on
حروف اضافه
کاربردهای ‘
اسامی قابل شمارش
افعال بی قاعده
اصطلاحات بریتیش
تسلیت به انگلیسی
کلمات مربوط به تجارت
اجبار در انگلیسی
افعال عبارتی با get
either, neither
سوالات غیرمستقیم
آدرس به انگلیسی
نقل قول در انگلیسی
داستان گویی
ing و to در انگلیسی
ضمیر ملکی
ing و to در انگلیسی
it و there در انگلیسی
ضمیر انعکاسی
معرف ها در انگلیسی