این صفحه مخصوص آموزش زبان فرانسه از مبتدی میباشد. ما در این صفحه 50 جلسه درسی قرار داده ایم تا شما آموزش زبان فرانسه به صورت رایگان را تجربه کنید و این زبان شیرین را به صورت اصولی یاد بگیرید البته هر هفته جلسات جدیدی به این صفحه اضافی خواهد شد. این درس ها شامل گرامر زبان فرانسه ، دریایی از کلمات، اصطلاحات فرانسوی و از همه مهم تر مکالمه زبان فرانسه میباشد.

گرامر زبان فرانسه
مکالمه زبان فرانسه
کلمات زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه قدم به قدم

بیان آب و هوا

درس بیست و پنجم

کار در فرانسه

درس بیست و هشتم

سوالات متداول آموزش زبان فرانسه

Learn French

پاسخ به این سوال بستگی به سطح زبان شما دارد. اما زبان فرانسه از نظر گرامری و تلفظ کلمات کمی سخت تر از زبان انگلیسی است. البته متد آموزش زبان فرانسه نیز بسیار حائز اهمیت است.

برای تقویت مهارت لیسنیگ یا همان شنیداری زبان فرانسه میتوانید از اخبار و رادیو فرانسه و یا پادکست های آموزش زبان فرانسه استفاده نمایید.

قطعا جواب این سوال مثبت است. شما میتوانید در همین صفحه به صورت رایگان زبان فرانسه را از صفر تا سطح متوسط  دنبال نمایید.