قطعا شما هم دوست دارید تا زبان ترکی استانبولی را به صورت کامل قدم به قدم یاد بگیرید ما در این صفحه 106 جلسه درسی قرار داده ایم تا شما آموزش زبان ترکی استانبولی به صورت رایگان را تجربه کنید و این زبان شیرین را به صورت اصولی یاد بگیرید. این درس ها شامل گرامر زبان ترکی استانبولی، لغت نامه، اصطلاحات ترکی و از همه مهم تر مکالمه زبان ترکی استانبولی میباشد.

گرامر زبان ترکی استانبولی
مکالمه ترکی استانبولی

آموزش قدم به قدم ترکی استانبولی

قید زمان

درس هفدهم

مالکیت ها

درس هجدهم

اعضای بدن

درس نوزدهم

زمان گذشته ساده

درس بیست و دوم

ماضی نقلی

درس بیست و چهارم

میوه ها و سبزیجات

درس بیست و پنجم

صفت های مختلف

درس بیست و ششم

حروف ربط

درس بیست و هفتم

باید ها و نباید ها ( به زودی)

درس بیست و هشتم

وجه امری (به زودی)

درس بیست و نهم

زمان گسترده

درس سی ام

کلمات خرید

درس سی و دوم