قطعا شما هم دوست دارید تا زبان آلمانی را به صورت کامل قدم به قدم یاد بگیرید ما در این صفحه 68 جلسه درسی قرار داده ایم تا شما آموزش زبان آلمانی را به صورت رایگان را تجربه کنید و این زبان شیرین را به صورت اصولی یاد بگیرید. این درس ها شامل گرامر زبان آلمانی، لغت نامه، اصطلاحات آلمانی و از همه مهم تر مکالمه زبان آلمانی میباشد.

گرامر زبان آلمانی
مکالمه زبان آلمانی
کلمات زبان آلمانی

آموزش قدم به قدم زبان آلمانی

اصول نوشتن نامه

درس بیست و یکم

حمل و نقل عمومی

درس بیست و سوم

اسامی مکان های مختلف

درس بیست و چهارم

اصطلاحات پزشکی

درس بیست و پنجم

اسامی حیوانات

درس بیست و ششم

تاریخچه زبان آلمانی

درس پنجاه و سوم

اصول یادگیری

درس پنجاه و چهارم

معرفی 9 پادکست آلمانی

درس پنجاه و پنجم

دلایل یادگیری

درس پنجاه و ششم