کسانی که در «زبان مستر» تلاش میکنند تا بهترین خدمات و کیفیت را به شما ارائه دهند:

بنیان گذار، مدیرعامل و مدیر فنی

محمدرضا جباری

ED,Founder

بنیان گذار، مدیر آموزش

علی بهادری

SEO, co-Founder

هم بنیان گذار ، مدیر سایت، سئو و تولید محتوا