کسانی که در «زبان مستر» تلاش میکنند تا بهترین خدمات و کیفیت را به شما ارائه دهند:

بنیان گذار، برنامه نویس و مدیر فنی سایت زبان مستر

بنیان گذار، استاد زبان ترکی استانبولی و مدیر آموزش سایت زبان مستر

هم بنیان گذار ، مدیر سئو و تولید محتوای سایت زبان مستر