آکادمی زبان فرانسه

آموزش رایگان زبان فرانسوی

آکادمی رایگان زبان فرانسه

پادکست های زبان فرانسه 

پادکست های فرانسوی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به زبان فرانسه و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به فرانسوی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های فرانسه را داشته باشید.

پادکست های فرانسوی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به زبان فرانسه و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به فرانسوی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های فرانسه را داشته باشید.

پادکست های فرانسوی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به زبان فرانسه و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به فرانسوی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های فرانسه را داشته باشید.

پادکست فرانسه 1

Jours de la semaine

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 2

Ma famille

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 3

Les quatres saisons

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 4

Une journée de vacances

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 5

Le voyage

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 6

La maison de Ben

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 7

La routine quotidienne

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 8

Une conservation téléphonique

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 9

Une journée à Paris

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست فرانسه 10

Ma nouvelle maison

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

قسمت 11 به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت