آکادمی زبان ترکی استانبولی

آموزش رایگان زبان ترکی استانبولی

آکادمی رایگان ترکی استانبولی

پادکست های زبان ترکی استانبولی 

پادکست های ترکی استانبولی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به زبان ترکی استانبولی و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به ترکی استانبولی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های زبان ترکی استانبولی را داشته باشید.

پادکست های ترکی استانبولی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به زبان ترکی استانبولی و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به ترکی استانبولی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های زبان ترکی استانبولی را داشته باشید.

پادکست های ترکی استانبولی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به زبان ترکی استانبولی و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به ترکی استانبولی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های زبان ترکی استانبولی را داشته باشید.

پادکست ترکی استانبولی 1

Biri Koreli Biri Italyan

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 2

TÜRKÇE KURSUNDA

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 3

SERDAR TRABZON'DA

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 4

BÜYÜK ANNEM VE BÜYÜK BABAM

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 5

BİR HAFTADA

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 6

METIN BEY VE AYSEL HANIM

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 7

Zeynep ve Cem

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 8

BENİM ADIM MUSTAFA

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 9

İSTANBUL'DA HAVA NASIL

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست ترکی استانبولی 10

BİZİM BİR GÜNÜMÜZ

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

قسمت 11 به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت