آکادمی زبان انگلیسی

آموزش رایگان زبان انگلیسی

آکادمی رایگان زبان انگلیسی

پادکست های زبان انگلیسی 

پادکست های انگلیسی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به انگلیسی و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به انگلیسی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های انگلیسی را داشته باشید.

پادکست های انگلیسی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به انگلیسی و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به انگلیسی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های انگلیسی را داشته باشید.

پادکست های انگلیسی فایل های صوتی ضبط شده با کیفیت بالا می باشند که در قالب یک داستان کوتاه و یا یک مکالمه هم به انگلیسی و هم به فارسی ضبط شده است. در صفحه ی هر پادکست علاوه بر فایل صوتی، متن پادکست ها هم به انگلیسی و هم به فارسی برای شما زبان آموزان گرامی آماده شده است تا بتوانید بهترین استفاده از پادکست های انگلیسی را داشته باشید.

پادکست انگلیسی 1

Some Reasons for Learning English

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست انگلیسی 2

Tehran

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست انگلیسی 3

Seasons

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست انگلیسی 4

Alex Baker

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست انگلیسی 5

Live Small

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست انگلیسی 6

My Daily Routine

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست انگلیسی 7

Andrew and Lisa

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

پادکست انگلیسی 8

The Internet – The World’s Biggest Market

برای استفاده از این پادکست بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کلیک کنید

قسمت 9 به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت