درباره من

محمدرضا جباری بنیان گذار، استاد زبان ترکی استانبولی و مدیر آموزش سایت زبان مستر

در طی چندین سال زندگی و تحصیل در ترکیه و تدریس زبان ترکی استانبولی توانستم مبتکر شیوه های نوین و جدیدی در آموزش این زبان باشم.

وب سایت:
ایمیل:
اینستاگرام
Phone:

بیوگرافی

سوابق تحصیلی:

  • مدرک تومر از دانشگاه قاضی انکارا ( Gazi üniversitesi )
  • مهندسی عمران دانشگاه دوکوز ایلول (Dokuz Eylül üniversitesi )

سوابق کاری:

  • مدرس و سوپروایزر بخش زبان ترکی استانبولی مرکز آموزش‌های تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ(جهاد دانشگاهی)

مهارت ها

زبان ترکی استانبولی 100%
زبان انگلیسی 70%